OBCHODNÍ PODMÍNKY
Ochrana osobních údajů e-shopu www.levneklece.cz
 1. Fyzická osoba podnikající Tomáš Hasil, se sídlem Sklenářská 296, 747 75 Velké Heraltice, IČ 70253595, DIČ CZ7810124894, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Opavy. (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Tomášem Hasilem (prodávajícím) tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  • Poskytovatel služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice

  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese levneklece@seznam.cz.

 6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.levneklece.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

   • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
   • základní funkčnosti webových stránek

  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dodací lhůta

Objednávky jsou odesílány do dvou pracovních dnů.  Po uskutečnění objednávky Vám bude doručen informační e-mail. Po odeslání zboží Vás bude informovat poskytovatel přepravních služeb avízem o doručovaní.

K ceně zboží se připočítá poštovné, příp. dobírka.

Firma je plátce DPH.

 

K zasílání zboží využíváme Českou poštu.

 

Česká pošta a cena balíku:

Zboží je možné zaslat formou  Balíku do ruky nebo Balíku na poštu. Balík pošta dodává následující den po odeslání (max do dvou dnů), vždy přímo na udanou adresu nebo poštu. V případě Vašeho nezastižení při doručování Balíku do ruky, zboží zůstává uloženo na poště 7 dní.

Česká pošta - Balík do ruky, platba dobírkou - 150,- Kč

- Balík na poštu, platba dobírkou - 135,- Kč


Česká pošta - Balík do ruky, platba předem na účet - 115,- Kč

- Balík na poštu, platba předem na účet - 100,- Kč

 

 

Osobní odběr:

Zboží je možno vyzvednout po předchozí telefonické domluvě a uhrazení částky předem na účet ve Velkých Heralticích na ulici Sklenářská.

 

Reklamace a vrácení zboží

Možnost vrácení zboží v průběhu prvních 14 dní od převzetí:

V případě, že Vám zboží nevyhovuje, máte možnost ho do 14 dnů od doručení vrátit v původním stavu, neporušené, nepoškozené, nepoužité. Zboží je třeba vrátit ve stavu, v jakém bylo zakoupeno, včetně patřičných dokladů. Zboží nám prosím nezasílejte na dobírku. Takovou zásilku nepřebereme. Po našem překontrolování stavu zboží Vám bude vrácena částka za zboží včetně našeho poštovného a balného. Náklady spojené s navrácením zboží v souladu se zákonem nesete Vy. Peněžitá částka Vám bude vrácena na číslo účtu které uvedete. Se zbožím zasílejte fakturu a o zaslání zboží zpět nás neprodleně informujte zprávou na mail nebo telefon uvedený v kontaktu.

 

 

Reklamační řád

Reklamační řád dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na zakoupené zboží se vztahuje záruka 24 měsíců ode dne zakoupení, není-li uvedeno konkrétně jinak.

1. Dojde-li k poškození zboží při přepravě, je takové zjištění nutné řešit s dopravcem do dvou pracovních dnů od převzetí zásilky. Později už nelze s poštou zahájit reklamační řízení. O této situaci nás prosím informujte mailem nebo telefonicky.

 

2. reklamace musí být vyřízena v zákonem stanovené lhůtě 30 dní, pokud se prodávající nedohodne se zákazníkem jinak. Veškeré vyřizování reklamace se drží platných zákonných norem.

3. záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací.

4. tento reklamační řád nabývá platnost dnem 1. 1. 2014 a platí na území ČR.

 

Zákazník je povinen se s reklamačním řádem seznámit. Nákupem zboží potvrzuje souhlas s tímto reklamačním řádem a zavazuje se jím řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

 

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu na své zboží  záruku, která vyplývá ze zákona, nebo kterou poskytují výrobci zboží. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet převzetím zásilky. Dále se řídí zařazením druhu zboží podle Občanského zákoníku.

 

Ochrana osobních dat

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem plnění předmětu smlouvy.